Meest gestelde vragen

Mijnpensioenvraag biedt u de mogelijkheid om kosteloos een antwoord te krijgen op uw vragen. Uw vraag wordt beantwoord door een erkend adviseur. U bepaalt zelf of u na het beantwoorden van de vraag in contact wilt blijven met de desbetreffende adviseur; u houdt de controle.

Algemene vragen

Mijnpensioenvraag.nl biedt u de mogelijkheid om kosteloos een antwoord te krijgen op uw vragen. Uw vraag wordt beantwoord door een erkend adviseur. U bepaalt zelf of u na het beantwoorden van de vraag in contact wilt blijven met de desbetreffende adviseur; u houdt de controle.

Adviseurs die aangesloten zijn bij mijnpensioenvraag.nl zijn in dienst bij De hypotheekshops die eigendom zijn van DAG personal Finance. 
 
Voor de meewerkende adviseurs is er veel aan gelegen om uw vraag te kunnen en mogen beantwoorden. Dit zal dus ook met veel zorgvuldigheid plaatsvinden.
Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan de adviseur die uw vraag beantwoordt. Na het beantwoorden van uw vraag worden uw gegevens verwijderd uit de database van mijnpensioenvraag.nl. Daarnaast geeft u zelf aan of u in contact wilt blijven met uw adviseur. Indien u dit niet wenst, worden ook daar uw gegevens verwijderd. U zult na het afronden van uw vraag dus niet meer worden benaderd.

Vragen over Pensioen

Het afstempelen van een pensioen houdt in dat de pensioenuitkering of de aanspraak op een pensioenuitkering verlaagd wordt.
 
Lees hier meer over op deze pagina: 
Een verlaging van de uitkering heeft altijd directe gevolgen, de periodieke uitkering gaat immers naar beneden. Als de verlaging dermate ingrijpend is dan kan het leiden tot een zogenaamd pensioentekort.
Men spreekt van een pensioentekort wanneer er bij pensionering een grote terugval in het besteedbaar inkomen is. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de huidige levensstijl, met de daarbij behorende financiële verplichtingen niet meer doorgezet kan worden.
Om te kunnen bepalen of er een tekort is bij pensionering moet eerst bekeken worden wat het te verwachten pensioen is en welk pensioen benodigd of gewenst is bij pensionering. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u bekijken wat uw te verwachten pensioen is.
Ja, tijdens pensionering is het toegestaan om bijverdiensten te hebben. Deze zullen niet worden gekort op de pensioenuitkering of op de AOW.
In principe meldt de werkgever een nieuwe medewerker aan voor het pensioenfonds. Indien dit niet het geval is geweest, neem dan contact op met uw werkgever.
Zodra u begint met werken bouwt u al pensioen op. Wettelijk is er echter ook een minimumleeftijd vastgesteld, deze is 21 jaar.
In de meeste gevallen is dit niet mogelijk. Het opgespaarde pensioen zal vanaf de pensioengerechtigde leeftijd uitgekeerd gaan worden. Wanneer het echter om een “kleine” pensioenpot gaat kan er in overleg met de pensioenuitvoerder besproken worden of deze “afgekocht” kan worden.
De opbouw die u tot aan uw werkloosheid had, blijft staan. Wanneer u werkloos bent bouwt u echter geen nieuw pensioen meer op.
Het is mogelijk om het “oude” pensioen onder te brengen bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever, dit wordt waardeoverdracht genoemd. Om te bekijken of dit verstandig is kunt u uw nieuwe pensioenuitvoerder om een berekening vragen.
Om goed inzicht te krijgen in de meest recente status van uw pensioenopbouw zijn vaak meerdere gegevens nodig; hoelang werkt u bij de huidige werkgever, wat is de stand van de dekkingsgraad van uw pensioenuitvoerder, hoeveel werkgevers heeft u gehad. Veel van deze zaken kunt u bij uw huidige pensioenuitvoerder opvragen of voor een overzicht kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl
Om goed inzichtelijk te krijgen welke rechten u nu heeft opgebouwd zijn vaak meerdere gegevens nodig; wat voor een pensioenregeling heeft u nu, hoelang werkt u bij de huidige werkgever, wat is de stand van de dekkingsgraad van uw pensioenuitvoerder, hoeveel werkgevers heeft u gehad. Veel van deze zaken kunt u bij uw huidige pensioenuitvoerder opvragen of u kunt kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

 

Heb je een andere vraag?

Kom direct met ons in contact

Of gebruik onze chatbot. Deze geeft antwoord op al jouw vragen omtrent pensioen. Je herkent deze chatbot aan dit icoon: