Vraagbaak

Onze adviseurs staan tot jouw beschikking voor alles op het gebied van pensioenadvies, vermogensopbouw en financiële planning.

Algemene vragen

Wij zijn een  onafhankelijk onlineplatform waar jij direct antwoord kunt krijgen op jouw vragen over pensioenen. Onze adviseurs staan tot jouw beschikking voor alles op het gebied van pensioenadvies, vermogensopbouw en financiële planning.

Jij kan via ons platform jouw vragen stellen, deze vragen zullen wij zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden.

Wanneer blijkt dat na het beantwoorden van jouw vragen aanvullende dienstverlening nodig of gewenst is, dan kan deze in overleg worden afgenomen.

In dat geval maken wij een voorstel en advies volledig op jouw situatie toegespitst.

Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan de adviseur die uw vraag beantwoordt. Na het beantwoorden van uw vraag worden uw gegevens verwijderd uit de database van mijnpensioenvraag.nl. Daarnaast geeft u zelf aan of u in contact wilt blijven met uw adviseur. Indien u dit niet wenst, worden ook daar uw gegevens verwijderd. U zult na het afronden van uw vraag dus niet meer worden benaderd.

Vragen over Pensioen

Het afstempelen van een pensioen houdt in dat de pensioenuitkering of de aanspraak op een pensioenuitkering verlaagd wordt.
 
Lees hier meer over op deze pagina: 
Een verlaging van de uitkering heeft altijd directe gevolgen, de periodieke uitkering gaat immers naar beneden. Als de verlaging dermate ingrijpend is dan kan het leiden tot een zogenaamd pensioentekort.
Men spreekt van een pensioentekort wanneer er bij pensionering een grote terugval in het besteedbaar inkomen is. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de huidige levensstijl, met de daarbij behorende financiële verplichtingen niet meer doorgezet kan worden.
Om te kunnen bepalen of er een tekort is bij pensionering moet eerst bekeken worden wat het te verwachten pensioen is en welk pensioen benodigd of gewenst is bij pensionering. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u bekijken wat uw te verwachten pensioen is.
Ja, tijdens pensionering is het toegestaan om bijverdiensten te hebben. Deze zullen niet worden gekort op de pensioenuitkering of op de AOW.
In principe meldt de werkgever een nieuwe medewerker aan voor het pensioenfonds. Indien dit niet het geval is geweest, neem dan contact op met uw werkgever.
Zodra u begint met werken bouwt u al pensioen op. Wettelijk is er echter ook een minimumleeftijd vastgesteld, deze is 21 jaar.
In de meeste gevallen is dit niet mogelijk. Het opgespaarde pensioen zal vanaf de pensioengerechtigde leeftijd uitgekeerd gaan worden. Wanneer het echter om een “kleine” pensioenpot gaat kan er in overleg met de pensioenuitvoerder besproken worden of deze “afgekocht” kan worden.
De opbouw die u tot aan uw werkloosheid had, blijft staan. Wanneer u werkloos bent bouwt u echter geen nieuw pensioen meer op.

De Wtp staat voor Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet is bedoeld om het pensioenstelsel in Nederland te hervormen en aan te passen aan de veranderende maatschappij. De Wtp heeft als doel om pensioenen persoonlijker, transparanter en robuuster te maken.

Voor jou als individu betekent de Wtp dat je meer inzicht krijgt in jouw pensioensituatie en meer keuzemogelijkheden hebt. Zo komt er een persoonlijk pensioenvermogen dat je kunt gebruiken om zelf je pensioenuitkering mee vorm te geven. Ook wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd, waardoor je op een later moment met pensioen kunt gaan.

Verder worden de pensioenregelingen bij veel werkgevers aangepast volgens de nieuwe wet. Dit kan betekenen dat je pensioenregeling verandert, bijvoorbeeld in de hoogte van de premie of de manier waarop het pensioen wordt opgebouwd. Het is belangrijk om hier goed naar te kijken en eventueel advies in te winnen om te begrijpen wat dit voor jou persoonlijk betekent.

Om goed inzicht te krijgen in de meest recente status van uw pensioenopbouw zijn vaak meerdere gegevens nodig; hoelang werkt u bij de huidige werkgever, wat is de stand van de dekkingsgraad van uw pensioenuitvoerder, hoeveel werkgevers heeft u gehad. Veel van deze zaken kunt u bij uw huidige pensioenuitvoerder opvragen of voor een overzicht kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl
Om goed inzichtelijk te krijgen welke rechten u nu heeft opgebouwd zijn vaak meerdere gegevens nodig; wat voor een pensioenregeling heeft u nu, hoelang werkt u bij de huidige werkgever, wat is de stand van de dekkingsgraad van uw pensioenuitvoerder, hoeveel werkgevers heeft u gehad. Veel van deze zaken kunt u bij uw huidige pensioenuitvoerder opvragen of u kunt kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

 

De ODV (oudedagsverplichting) wordt berekend door het verschil te nemen tussen de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening op het moment van omzetting en de commerciële balanswaarde van diezelfde voorziening. Het verschil mag vervolgens in 20 jaarlijkse termijnen worden uitgekeerd aan de gepensioneerde, waarbij jaarlijks een bedrag aan rente wordt toegevoegd.

Als je meer specifieke informatie nodig hebt over de berekening van de ODV in jouw situatie, Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je helpen bij het berekenen van de ODV en de juiste stappen nemen om deze uitkering op te zetten.

Heb je een andere vraag?

Kom direct met ons in contact

Of gebruik onze chatbot. Deze geeft antwoord op al jouw vragen omtrent pensioen. Je herkent deze chatbot aan dit icoon: