De wet pensioencommunicatie

pensioencommunicatie wet

De Wet Pensioencommunicatie is in 2015 ingevoerd en heeft als doel om werknemers beter te informeren over hun pensioenregeling, zodat zij meer inzicht hebben in hun financiële situatie na hun pensionering. De wet bevat regels over de informatie die werkgevers moeten verstrekken aan hun werknemers over hun pensioenregeling, zowel tijdens het dienstverband als bij uitdiensttreding.

De werkgever heeft in het kader van de Wet Pensioencommunicatie de volgende plichten:

  1. Informatie over de pensioenregeling: De werkgever moet zijn werknemers informeren over de pensioenregeling die geldt voor de werknemer. Dit moet in begrijpelijke taal gebeuren en de informatie moet jaarlijks worden verstrekt.
  2. Uniform Pensioenoverzicht (UPO): De werkgever moet zijn werknemers jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verstrekken. Hierin staat hoeveel pensioen de werknemer heeft opgebouwd en wat hij of zij kan verwachten bij pensionering.
  3. Informatie bij veranderingen: Als er wijzigingen zijn in de pensioenregeling, moet de werkgever zijn werknemers hierover tijdig informeren.
  4. Informatie bij uitdiensttreding: Als een werknemer uit dienst treedt, moet de werkgever hem of haar informeren over de gevolgen voor het pensioen.

 

Als de werkgever niet aan zijn plichten voldoet vanuit de Wet Pensioencommunicatie, kan dit verschillende consequenties hebben. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld een boete krijgen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor schade die hij of zij heeft geleden door onvolledige of onjuiste pensioeninformatie. Daarnaast kan een slechte communicatie over het pensioen leiden tot onrust en ontevredenheid bij medewerkers. Het is dus van belang dat werkgevers hun plichten vanuit de Wet Pensioencommunicatie serieus nemen en zorgen voor een goede communicatie naar hun medewerkers toe.

Hoe kan ik de pensioencommunicatie het beste uitvoeren?

Je kunt die het beste doen middels het pensioen 1-2-3 informatiemodel.  Wil je meer weten over dit model? 

Hoe kan mijnpensioenvraag.nl jou helpen?

De specialisten van mijnpensioenvraag.nl stellen u deze vragen als eerst:

  • Hoort werkgever aangesloten te zijn bij bijvoorbeeld een bedrijfspensioenfonds?
  • Welke risico’s kent huidige gekozen pensioenvoorziening en past dit bij wensen van de werknemers?
  • Worden werknemers op juiste wijze geïnformeerd?
  • Welke aanvullingen kunnen gedaan worden om voorziening beter te maken
 
Kun jij als werkgever of als HR-adviseur geen antwoord geven op deze vragen? Geen probleem. 

 

De Specialisten van Mijnpensioenvraag.nl helpen je graag om deze problematiek op te lossen.

Direct contact met een adviseur?

Kom direct met ons in contact

Of gebruik onze chat. Deze geeft antwoord op al jouw vragen omtrent pensioen. Je herkent deze chat aan dit icoon:

Voor meer vragen en antwoorden

Ga naar onze meest gestelde vragen pagina. Daar kun je al je vragen en antwoorden terug vinden. 

Heb je toch niet echt antwoord gehad op jouw vraag? Probeer dan onze Chatbot uit. Deze geeft antwoord op al jouw vragen. 

Je kunt onze chatbot herkennen aan dit icoon: