Pensioen 1-2-3

pensioen 1-2-3 pensioencommunicatie mijnpensioenvraag

Wat is Pensioen 1-2-3?

Pensioen 1-2-3 is een gestandaardiseerd informatiemodel voor pensioenregelingen, ontwikkeld door de Pensioenfederatie, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars. Het doel van Pensioen 1-2-3 is om pensioendeelnemers op een gestructureerde en begrijpelijke manier te informeren over hun pensioenregeling, zodat zij beter inzicht hebben in hun pensioenopbouw en de bijbehorende risico’s.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen:

 • Laag 1: Dit is een korte samenvatting van de pensioenregeling en de belangrijkste kenmerken daarvan, zoals de hoogte van de pensioenpremie, de opbouw van het pensioen en de risico’s die daaraan verbonden zijn.
 • Laag 2: Dit is een verdieping van de informatie in laag 1 en bevat meer gedetailleerde informatie over de pensioenregeling. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over het partnerpensioen, het arbeidsongeschiktheidspensioen en de mogelijkheden om het pensioen aan te passen.
 • Laag 3: Dit is de volledige pensioenregeling die beschikbaar is voor de pensioendeelnemer. Hierin staat alle informatie over de pensioenregeling, inclusief alle juridische en technische details.

 

Door het gebruik van Pensioen 1-2-3 wordt het voor pensioendeelnemers makkelijker om de informatie over hun pensioenregeling te begrijpen en zich bewust te zijn van de risico’s die hiermee gepaard gaan. Het is daarom aan te raden dat werkgevers hun pensioencommunicatie baseren op dit model.

Waarom is pensioen 1-2-3 noodzakelijk?

 1. Pensioenregelingen zijn voor veel ondernemers en HR-adviseurs geen eenvoudige kost. Met de nieuwe wet pensioencommunicatie moet hier echter verandering in komen. Het doel is om pensioenregelingen begrijpelijker en transparanter te maken voor werknemers. Pensioen 1-2-3 is een belangrijk onderdeel van deze wet. In dit artikel vertellen we je alles over Pensioen 1-2-3 en waarom het belangrijk is om hier als werkgever aandacht aan te besteden.
 2. Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een gestandaardiseerd communicatiemiddel dat bestaat uit drie lagen. Het is bedoeld om werknemers een eenvoudig en duidelijk overzicht te geven van hun pensioenregeling. Op deze manier krijgen werknemers meer inzicht in hun pensioen en kunnen ze betere keuzes maken. Pensioen 1-2-3 is verplicht voor alle pensioenfondsen en verzekeraars die een pensioenregeling aanbieden.

 3. Waarom is Pensioen 1-2-3 belangrijk? Pensioen 1-2-3 maakt pensioenregelingen begrijpelijker en transparanter voor werknemers. Werknemers krijgen inzicht in hun pensioenregeling en weten wat ze kunnen verwachten. Dit kan bijdragen aan meer betrokkenheid en bewustwording bij werknemers over hun pensioen. Als werkgever draag je bij aan een goede voorbereiding op de toekomst van je werknemers en voorkom je eventuele onduidelijkheden.

 4. Wat staat er in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag wordt in maximaal vier pagina’s de belangrijkste informatie over de pensioenregeling samengevat. Hierbij kun je denken aan informatie over de hoogte van het pensioen, de risico’s, kosten en de communicatie. In de tweede laag wordt de informatie uit de eerste laag verder uitgediept en aangevuld. In de derde laag staat de volledige pensioenregeling beschreven.

 5. Wat moet je als werkgever doen? Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het informeren van je werknemers over hun pensioenregeling. Met Pensioen 1-2-3 kun je op een eenvoudige manier aan deze verplichting voldoen. Je kunt Pensioen 1-2-3 opnemen in het welkomstpakket voor nieuwe werknemers en periodiek onder de aandacht brengen van huidige werknemers.

Wat zijn de voordelen voor werkgevers? Naast het feit dat je als werkgever voldoet aan je verplichting, heeft Pensioen 1-2-3 nog meer voordelen. Zo draagt het bij aan een betere betrokkenheid en bewustwording bij werknemers over hun pensioen. Dit kan bijdragen aan een hogeremate van tevredenheid en loyaliteit onder werknemers. Daarnaast kan Pensioen 1-2-3 bijdragen aan een betere reputatie van de werkgever, omdat het aantoont dat er aandacht wordt besteed aan de pensioenregelingen van werknemers.

Pensioen 1-2-3 is een belangrijk onderdeel van de wet pensioencommunicatie. Als werkgever ben je verplicht om je werknemers te informeren over hun pensioenregeling en Pensioen 1-2-3 kan hierbij helpen. Door Pensioen 1-2-3 op te nemen in het welkomstpakket voor nieuwe werknemers en periodiek onder de aandacht te brengen van huidige werknemers, draag je bij aan een betere betrokkenheid en bewustwording bij werknemers over hun pensioen. Dit kan bijdragen aan een hogere mate van tevredenheid en loyaliteit onder werknemers. Daarnaast voorkom je eventuele onduidelijkheden en mogelijke boetes van de AFM door te voldoen aan de regels voor pensioencommunicatie.

 

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de wet pensioencommunicatie?

Als werkgever ben je verplicht om je werknemers te informeren over hun pensioenregeling. Als je hier niet aan voldoet, kan dit gevolgen hebben. Zo kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) boetes opleggen aan werkgevers die niet voldoen aan de regels voor pensioencommunicatie. Daarnaast kan het niet naleven van de regels voor pensioencommunicatie leiden tot onduidelijkheid en ontevredenheid onder werknemers.

Hoe kan mijnpensioenvraag.nl jou helpen?

De specialisten van mijnpensioenvraag.nl stellen u deze vragen als eerst:

 • Hoort werkgever aangesloten te zijn bij bijvoorbeeld een bedrijfspensioenfonds?
 • Welke risico’s kent huidige gekozen pensioenvoorziening en past dit bij wensen van de werknemers?
 • Worden werknemers op juiste wijze geïnformeerd?
 • Welke aanvullingen kunnen gedaan worden om voorziening beter te maken
 
Kun jij als werkgever of als HR-adviseur geen antwoord geven op deze vragen? Geen probleem. 

 

De Specialisten van Mijnpensioenvraag.nl helpen je graag om deze problematiek op te lossen.

Direct contact met een adviseur?

Kom direct met ons in contact

Of gebruik onze chat. Deze geeft antwoord op al jouw vragen omtrent pensioen. Je herkent deze chat aan dit icoon:

Voor meer vragen en antwoorden

Ga naar onze meest gestelde vragen pagina. Daar kun je al je vragen en antwoorden terug vinden. 

Heb je toch niet echt antwoord gehad op jouw vraag? Probeer dan onze Chatbot uit. Deze geeft antwoord op al jouw vragen. 

Je kunt onze chatbot herkennen aan dit icoon: