60% van de Nederlanders is financieel ongezond of kwetsbaar

Steeds meer Nederlanders hebben het financieel zwaarder. Uit een recent onderzoek van Deloitte, Nibud en Universiteit Leiden blijkt dat 60% van de Nederlanders financieel ongezond of kwetsbaar is. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2021. In het onderzoek zijn 5000 respondenten ondervraagd op het gebied van inkomen, uitgaven, sparen, lenen en planning. […]

Pensioen 1-2-3

Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een gestandaardiseerd informatiemodel voor pensioenregelingen, ontwikkeld door de Pensioenfederatie, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars. Het doel van Pensioen 1-2-3 is om pensioendeelnemers op een gestructureerde en begrijpelijke manier te informeren over hun pensioenregeling, zodat zij beter inzicht hebben in hun pensioenopbouw en de bijbehorende […]

De wet pensioencommunicatie

De Wet Pensioencommunicatie is in 2015 ingevoerd en heeft als doel om werknemers beter te informeren over hun pensioenregeling, zodat zij meer inzicht hebben in hun financiële situatie na hun pensionering. De wet bevat regels over de informatie die werkgevers moeten verstrekken aan hun werknemers over hun pensioenregeling, zowel tijdens het dienstverband als bij uitdiensttreding. […]